Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Colette's. De voorwaarden zijn zichtbaar op de website van Colette's.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

1.3 Colette's behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te allen tijdens aan te passen.

 

 1. Overeenkomst

2.1 Er wordt gesproken van een overeenkomst tussen Colette's en de klant nadat een bestelling is geplaatst (producten en juiste leveringsadres) en er een bevestiging is gestuurd naar het opgegeven emailadres

2.2 Colette's kan bestellingen weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering verbinden. Als de bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Colette's dit ten laatste binnen de 7 dagen na ontvangst van de bestelling mee via het opgegeven emailadres. 

 

 1. Aanbiedingen

3.1 Aanbiedingen enkel onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

3.2 Colette's kan de aanbiedingen wijzigen of annuleren zonder voorafgaande aankondiging.

 

 1. Prijzen

4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.2 Kleine onderneming, onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

4.3 Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. Prijswijzigingen worden niet doorgevoerd als u de bestelling reeds heeft voltooid.

 

 1. Betaling

5.1 De klant kan kiezen voor een elektronische vooruitbetaling.  Wanneer deze betaling niet binnen de 5 dagen gebeurt, wordt het order geannuleerd en is er geen overeenkomst tot stand gekomen tussen de klant en Colette's.

 

 1. Levering

6.1 De levertermijnen zijn louter indicatief. Er kunnen geen rechten worden op ontleend.

6.2. Er wordt enkel geleverd nadat het bedrag is ontvangen door Colette's.

 

 1. Herroepingsrecht

7.1 De geleverde producten kunnen niet geretourneerd worden. Indien er iets niet correct is met de bestelling, kan je contact opnemen via info@colettes.be 

 

 1. Overmacht

8.1 Colette's is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan: laattijdige levering of wanprestatie bij leverancier, vertragingen in de aanvoer, storingen van internet of elektriciteit.

8.3 indien er sprake is van overmacht, mag Colette's de overeenkomst gedeeltelijk ontbinden of de overeenkomst wijzigen zodat een levering mogelijk blijft. Colette's betaalt in geen geval een boete of schadevergoeding. 

 

9. Klachten

9.1 De klant is verplicht om de producten te controleren bij ontvangst. Indien blijkt dat er een verkeerd product geleverd is, of de bestelling incompleet was, dient de klant ons schriftelijk op de hoogte te brengen via info@colettes.be Eventuele tekorten of gebreken worden aanvaard tot max 3 werkdagen na levering. 

   

  Colette's

  Zomerdreef 8

  2360 Oud-Turnhout

  BTW BE0831.738.673